Revisjonshistorikk

Gjør endringer

New Orleans JazzCab & Miriam Mandipira (2012)

Utgitt 1. mars 2012

Platen er et resultat av et amatøropptak fra en konsert i Lillesand kirke. Opptaket var så bra at gruppa valgte å mangfoldiggjøre det. Medvirkende på denne CD-platen er Miriam Mandipira (DK) og dagens besetning.

Platen er et resultat av et amatøropptak fra en konsert i Lillesand kirke. Opptaket var så bra at gruppa valgte å mangfoldiggjøre det. Medvirkende på denne CD-platen er Miriam Mandipira (DK) og dagens besetning.

Utgivelsesdata

CD Norge 2012