Revisjonshistorikk

Gjør endringer

New Jordal Swingers (1983)

Samlealbum av New Jordal Swingers

Spor

Utgivelsesdata

Homes HMC 351 Kassett 1983