Gjør endringer

Navnet Jesus (2001)

Spor

1 Jeg har vandret med Jesus 03:30
2 Hvilken venn vi har i Jesus 03:22
3 La meg få høre om Jesus 02:05
4 Klippe, du som Brast for meg 02:58
5 Å at jeg Kunne min Jesus Prise 03:09
6 Blott en dag 02:59
7 Navnet Jesus 03:28
8 Har du Byrder du Ikke Kan Bære 03:17
9 Med Jesus vil eg fara 03:25
10 I det Fjerne jeg Skuer 02:31
11 I den stille, klare morgen 03:56

Utgivelsesdata

Lynor 0103 CD 2001