Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Natt & Dag (1991)

Album av Night & Day

Spor

1 The Song of You 05:44
2 Spring Song 06:27
3 Songs Unsung 06:14
4 The Biggest and Busiest Intersection (fra) sacred Concert No.2 03:45
5 Shakespearian Song 05:05
6 Another Sad Song 07:21
7 Old Bottles 02:33
8 La Dolce Vita 03:49

Utgivelsesdata

DET BERGENSKE KULTKOMPANI Hbcd 19 CD 1991