Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Når det blomstrer i Hardanger / Frou, Frou (1958)

Spor

Utgivelsesdata

RCA NA 45-1037 1958