Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Når de lyse bjerker springer ut / Sov Dukke-Lise (1957)

Singel av Nora Brockstedt

Utgivelsesdata

RCA NA 1082 Vinyl Norge 1957