Gjør endringer

Nå flytter jeg fra by'n / Helten hele da'n, Schleppegrellsgt. 14 (1969)

Singel av Nora Brockstedt

Utgivelsesdata

Triola TN 546 Vinyl Norge 1969