Gjør endringer

My only perfect love / When I'm gone (1967)

Gro Anita Schønn ga ut denne platen med psevdonymet 'Cindy'.

Gro Anita Schønn ga ut denne platen med psevdonymet 'Cindy'.

Spor

1 My only perfect love
2 When I'm gone

Utgivelsesdata

Odeon ND 7457 Vinyl 1967