Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Mussorgsky - Khovanshchina (1990)

Spor

1 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 1.sats 05:37
2 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 2.sats 03:00
3 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 3.sats 03:47
4 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 4.sats 04:31
5 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 5.sats 08:54
6 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 6.sats 04:18
7 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 7.sats 02:58
8 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 8.sats 03:39
9 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 9.sats 03:10
10 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 10.sats 06:09
11 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 11.sats 05:46
12 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 12.sats 06:42
13 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 13.sats 08:47
14 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 14.sats 02:04
15 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 15.sats 01:06
16 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 16.sats 01:45
17 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 17.sats 03:05
18 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 18.sats 08:44
19 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 19.sats 06:09
20 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 20.sats 06:03
21 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 21.sats 02:21
22 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 22.sats 01:32
23 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 23.sats 02:33
24 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 24.sats 06:29
25 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 25.sats 04:08
26 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 26.sats 05:25
27 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 27.sats 06:33
28 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 28.sats 04:08
29 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 29.sats 03:51
30 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 30.sats 04:13
31 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 31.sats 03:25
32 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 32.sats 04:48
33 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 33.sats 11:33
34 Mussorgsky: Khovansjtsjina: 34.sats 07:56
35 MussorgskyKhovansjtsjina: 35.sats 05:29

Utgivelsesdata

DG 429 758 2 + 429 759 2 (trip.alb, pl.1) CD 1990
DG 429 758 2 + 429 760 2 (trip.alb, pl.2) CD 1990
DG 429 758 2 + 429 761 2 (trip.alb, pl.3) CD 1990