Gjør endringer

Musikk Langs Glomma (1997)

Album av Mjøsensemblet

Spor

1 Polonaise 1891 03:13
2 Clara-vals 03:47
3 Polka, D-dur 01:40
4 Fandango 02:09
5 Sladder-polka 01:23
6 Reinlender 02:08
7 Granum-vals 03:04
8 Reinlender, F-dur 01:32
9 Forglem meg Ei, Polka 02:17
10 Lettvint, Masurka 01:39
11 Galopp Brilliante 01:50
12 Polonaise 03:08
13 Elverums-valsen 03:28
14 Kamin-polka 02:02
15 Lengselsvals 03:54
16 Selma-reinlender 02:55
17 Markensgauken, Masurka 02:59
18 Lerkens Trille, Polka 01:42
19 Masurka 1934 01:46
20 Gammel Vals fra Solør 02:34
21 Gunn-kari, Masurka 02:47
22 Vals, F-dur 03:08

Utgivelsesdata

Lindberg Lyd Lily 120 CD 1997