Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Mot til å forandre (2009)

Album av Kåre Øgreid

Spor

1 Der du går, skal din vei 03:59
2 Jeg vil gi deg, O Herre, min lovsang 03:34
3 Jesus en stund med deg 05:26
4 Stor er din trofasthet 05:01
5 Lead Me, Lord - Salme 5:8 05:04
6 Kringljom 02:58
7 Det er makt i de foldede hender 03:29
8 Forglem meg ei 03:52
9 Jeg er i Herrens hender 05:03
10 Kjære Gud, når eg bed 02:53
11 Den epigrammatiske passasje 04:23
12 Bred dina vida vinger 02:58
13 O store Gud 04:33

Utgivelsesdata

Øgreid ØGREIDCD 0509 CD 2009