Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Missa Caritatis (1995)

Spor

1 Introitus 06:40
2 Kyrie 07:26
3 Gloria 04:08
4 Credo 04:12
5 Hymne til Kjærleiken 06:56
6 Sanctus 04:37
7 Fadervår 03:24
8 Agnus Dei 05:56
9 Velsingning (Til Benedicte) 03:30
10 Postludium 06:59

Utgivelsesdata

Lynor 9501 CD CD 1995