Gjør endringer

Minuttene (2007)

Singel av Finn Kalvik

Spor

1 Minuttene 03:22

Utgivelsesdata

daWorks DAPROMO 10-07 CS 2007