Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Min kvedarlund (1993)

Min kvedarlund - 24 songar og stev

Min kvedarlund - 24 songar og stev

Spor

1 På Frøysnes + Reven og Nils fiskar 03:19
2 Me skal bryggje til jul 01:42
3 3 Stev: Det lypte lett i den spreke guten + Hei hipp så knipsar eg så med fingjen + Å haddvår lanjei 01:39
4 Folkestad-visa 03:24
5 2 Stev: Sullaren min hev do vor' så lengje + Fysst eg eisemo etti sullar 00:45
6 Fanteguten 03:27
7 Sven Svane 01:30
8 Vårliv 03:07
9 Myllarvisa 02:10
10 Rallarvise 02:47
11 Su ru rudde 02:00
12 Gamlestev 00:46
13 Drikkevise 01:15
14 Maartens klage (over de triste tiane) 03:01
15 Kjempevise om rei'ar 02:12
16 Våjevisa 02:35
17 Varulven 03:40
18 Liti Kjersti (og elvekongen) 03:36
19 Det var du og det var je' 02:18
20 Jeg gikk meg ut i lunden grønn 02:00
21 /faulekviddå/ 00:29

Utgivelsesdata

Heilo HCD 7087 CD 1993