Gjør endringer

Min egen Virginia (1993)

Singel av Reddik

Spor

1 Min egen Virginia 04:21
2 Sigøynernatt 03:54
3 Lena - Marie 03:59

Utgivelsesdata

GP Gps CD 1 CS 1993