Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Min Drøm (1985)

Album av Autistiske Barn
Utgitt oktober 1985

Spor

1 Hulesang
2 Mitt lange kvad
3 Everything
4 Jeg
5 Haugtatt
6 Et nytt år
7 Vi samles
8 The End Of Summer
9 Kuticula (Remix)
10 Gravskrifter og epigrammer

Utgivelsesdata

Consum 08 Kassett Norge 1985