Gjør endringer

Min dag (straumlaus) (1993)

Spor

1 Stormen 04:49
2 Min dag (Fortversjon) 04:52

Utgivelsesdata

Norske Gram As Ekg1 S CS 1993