Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Millom Rosor - Edvard Grieg Songs (2009)

Spor

1 Et Håb 02:03
2 Jeg reiste en deilig Sommerkvld 02:31
3 DenÆrgjerrige 01:32
4 Med en Primula Veris 01:22
5 På Skogstien 02:44
6 Fra Monte Pincio 04:58
7 Dulgt Kjærlighed 02:28
8 I Liden højt deroppe 01:49
9 Millom Rosor 02:14
10 Ved en ung Hustrus Båre 04:30
11 Hører jeg Sangen klinge 01:10
12 Solveigs Sang 04:38
13 Solveigs Vuggevise 03:35
14 Gruß 01:09
15 Dereinst, Gedanke mein 02:49
16 Lauf der Welt 01:33
17 Die verschwiegene Nachtigall 03:46
18 Zur Rosenzeit 03:07
19 Ein Traum 02:29

Utgivelsesdata

Lawo LWC 1006 CD 2009