Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Milla Sextus og Sulhus (2000)

Spor

1 Martnasdrømmen 02:01
2 Trollkastet 02:43
3 Kømmen frå Kongsvinger 02:08
4 Vals 01:20
5 Fjell-ljom 02:17
6 Pols Etter Henrik Mølmann 01:40
7 Leken Hass Gammel-møller 01:30
8 Finnskovalsen 01:20
9 Det Tømte Mjødkruset 02:33
10 Siste Leken Sulhusgubben Spella 01:39
11 Leken Hinnes Marit-faster 01:52
12 Leken Hass Jørgen Kverneng 01:30
13 Vasskjørarleken 01:33
14 Når'n Klemmet-ola Va Kømmen I Storform 01:42
15 Brølløpsringlenderen på Os 02:03
16 Tydalingen 02:02
17 Kjostadlek nr 2 01:30
18 Vals Etter Timas Hans 02:28
19 Leken Hass Sulhus-ola 01:27
20 Kjostadlek nr 4 01:22
21 Vals Etter Henrik Mølmann 01:29
22 Austadrag 04:14

Utgivelsesdata

BERGSMEDEN Bs 7460-003 CD 2000