Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Mil etter mil / Claudius / I natt er jeg din (1978)

Singel av Jahn Teigen

Spor

1 Mil etter mil
2 Claudius
3 I natt er jeg din

Utgivelsesdata

RCA PB 9230 Vinyl 1978