Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Merry Christmas (1979)

Samlealbum av Diverse artister

Utgivelsesdata

6436 925 Vinyl 1979
7252 844 Kassett 1979