Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Med hammar og høtt (1976)

Utøvere: Jack Berntsen ; Jan Danielsen ; Geir Fredriksen ; Hilde Hamnes ; Kai Larsen ; Britt Olsen ; Turid Ringstad ; Bjørghild Rønningen .

Utøvere: Jack Berntsen ; Jan Danielsen ; Geir Fredriksen ; Hilde Hamnes ; Kai Larsen ; Britt Olsen ; Turid Ringstad ; Bjørghild Rønningen .

Spor

1 Sangen om Henningsvær
2 Bygdevisa (Kor e hammaren Edvard)
3 Storprofitt på Svarta Bjørn i høga nord
4 Siste arbeidstime
5 Kveillsbønn i nordvest og lainnligga
6 Torskesangen
7 Men det e sol bakom skyan kvar dag
8 Tråille som sku målbinn nordlenningen
9 Feskar-kjerringas vise
10 Trålvisa
11 Nord for 62
12 Støtt Islands kamp!

Utgivelsesdata

Plateselskapet MAI MAI 7606, Vinyl 1976