Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Mahler Symphonies 1 & 9 (2003)

Spor

1 Symfoni nr. 1, D-dur: 1.sats 15:40
2 Symfoni nr. 1, D-dur: 2.sats 08:12
3 Symfoni nr. 1, D-dur: 3.sats 10:28
4 Symfoni nr. 1, D-dur: 4.sats 19:45
5 Symfoni nr. 9, D-dur: 1.sats 25:54
6 Symfoni nr. 9, D-dur: 2.sats 16:27
7 Symfoni nr. 9, D-dur: 3.sats 14:05
8 Symfoni nr. 9, D-dur: 4.sats 24:42

Utgivelsesdata

Simax PSC 1270 (dob.alb, pl.1) CD 2003
Simax PSC 1270 (dob.alb, pl.2) CD 2003