Gjør endringer

Magnet (2000)

Singel av Jahn Teigen

Spor

1 Magnet 03:06

Utgivelsesdata

EMI Teigpromo0100 CS 2000