Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Madison (2008)

I tillegg medvirker Richard Davis og Robert Shy

I tillegg medvirker Richard Davis og Robert Shy

Spor

1 Strange Vibes 07:29
2 Lumring 05:06
3 Nightmare 06:45
4 Open Window 04:18
5 Dealing 05:34
6 Radius 06:09
7 Meditations 05:46
8 R+T 05:56

Utgivelsesdata

Hazel Jazz HJ5 CD 2008