Gjør endringer

Løp-løp-skyt / Tenk mindre på deg selv (1970)

Singel av Helge og Rune

Spor

1 Løp-løp-skyt
2 Tenk mindre på deg selv

Utgivelsesdata

Triola TN 567 Vinyl 1970