Gjør endringer

Løndalsspel II (2007)

Album av Kjetil Løndal

Spor

1 Førespel (1962) 00:54
2 Jenta nedmed stronde 02:38
3 Flesbergingen 03:07
4 Fenta 04:00
5 Bokkoen 03:48
6 Sevlien 03:52
7 Bånsull etter Svein Løndal 01:03
8 Jåle-Ragnhild 03:03
9 Tovil Runningen 01:57
10 Floketjønn 03:43
11 Beilarguten 03:27
12 Kolsrudspringaren 03:34
13 Margit Langerud 03:29
14 Bægjuven 02:20
15 Åleine 02:01
16 Ljose-Signe 05:49
17 Myllargutens draum 02:40
18 Myllargutens meisterstykke 03:22
19 Kjempehallingen 03:02
20 Myllargutens minne 04:10

Utgivelsesdata

ta:lik TA39CD CD 2007