Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Live! (1996)

Album av Jøkleba!

Spor

Utgivelsesdata

Curling Legs CLP CD 22 CD 1996