Gjør endringer

Lite Nemmar (2003)

Spor

1 Fagerdalen 03:38
2 Mehanken 02:08
3 Hundedengja 02:54
4 Vesle-Ola Sælè 02:35
5 Luråsen 02:18
6 Bustebakkin 01:59
7 Gamle Anne Vik 02:46
8 Beitohaugen med ferespel 02:49
9 Hallingen hass Engebret 01:33
10 Den Vande Låtten 03:07
11 Makaløysa 01:56
12 Skraddarlåtten 03:10
13 Lyarlått 03:06
14 Låtten hennar Bjørg-Gudrun 04:36

Utgivelsesdata

ta:lik Ta5cd CD 2003