Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Line Up (1998)

Spor

1 Far Away 07:02
2 My Care 05:18
3 Calm Stretch 06:25
4 How Deep Is the Ocean 04:16
5 An Odd Eel 05:22
6 Windy Surroundings 05:41
7 Nr 1 02:16
8 Sub Atomic Dominants 06:11
9 What's New 02:18
10 Nr 2 04:00
11 Line Out 08:56