Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Lina Sandell - som din dag (1999)

Spor

1 Lat meg ikkje freden misse 02:53
2 Det minste strå 01:52
3 Blott en dag 03:33
4 Eg går til deg, o herre 02:41
5 Å, tenk når endt er livets strid 03:01
6 Jesus velsigner barna 03:23
7 Som din dag 02:50
8 Ingen er så trygg på ferda 04:37
9 Jeg vender mitt ansikt mot fjellene 02:37
10 Når jorden står i høytidsskrud 02:34
11 Når hele jorden sover 03:43
12 Lær meg, du skog, å visne glad 03:39
13 Tusen klare stjerner skinner 03:39

Utgivelsesdata

Lynor 9917 CD 1999