Gjør endringer

Lengt (1996)

Spor

1 Fjelltrall 01:13
2 Morgentrall 01:26
3 Dølguten 02:04
4 Lokk og sætervise 03:49
5 Lengt 02:40
6 Vårens under - enno ein gong 02:29
7 Danselåt 01:37
8 Gjetermarsj 02:52
9 Ekebergvalsen 02:06
10 Småfugl`låten 01:19
11 Bruremarsj 01:59
12 Huldredans 02:30
13 Ved Jonsokleite 04:12
14 Lauvfall 04:26
15 Sommwekveld ved Loenvatnet 02:05
16 No Kjem Dom 01:54
17 Fiskartrall 01:17
18 Kveldssalme 03:08
19 Toner fra Fjellet 02:43
20 Avskjedstone 01:41

Utgivelsesdata

EMI 7243 85231926 CD 1996