Gjør endringer

Le Quattro Stagioni (1986)

Spor

1 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 03:35
1 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 03:35
1 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 03:35
1 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 03:35
1 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 03:35
1 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 03:35
1 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 03:35
2 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 08:00
2 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 08:00
2 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 08:00
2 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 08:00
2 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 08:00
2 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 08:00
2 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 08:00
3 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 05:26
3 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 05:26
3 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 05:26
3 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 05:26
3 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 05:26
3 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 05:26
3 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 05:26
4 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 07:18
4 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 07:18
4 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 07:18
4 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 07:18
4 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 07:18
4 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 07:18
4 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 07:18
5 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 06:04
5 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 06:04
5 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 06:04
5 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 06:04
5 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 06:04
5 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 06:04
5 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 06:04
6 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 04:29
6 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 04:29
6 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 04:29
6 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 04:29
6 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 04:29
6 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 04:29
6 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 04:29
7 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 01:08
7 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 01:08
7 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 01:08
7 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 01:08
7 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 01:08
7 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 01:08
7 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 01:08
8 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 07:07
8 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 07:07
8 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 07:07
8 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 07:07
8 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 07:07
8 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 07:07
8 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 07:07
9 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 01:36
9 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 01:36
9 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 01:36
9 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 01:36
9 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 01:36
9 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 01:36
9 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 01:36
10 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 05:16
10 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 05:16
10 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 05:16
10 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 05:16
10 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 05:16
10 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 05:16
10 De fire årstider - Serenade for 4 Stemmer kor og orkester le Quatro Stagioni - die vier Jahreszeiten - the Four Seasons: 05:16

Utgivelsesdata

Ukjent Tudor 707 CD 1986