Gjør endringer

Laika (1991)

Spor

1 Laika 04:41
2 Fuggelungen 03:42
3 Genser'n 05:36
4 Møte 03:05
5 Uten kjærlighet 05:24
6 Engler iøst 04:55
7 Gå i fred 04:19
8 Uten ord 02:35
9 Du er deg 03:09

Utgivelsesdata

Norsk Plateproduksjon IDCD 18 CD 1991