Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Lagnadsoger (2013)

Album av Bergtatt
Utgitt 4. oktober 2013

Spor

1 Dømd
2 Bergtatt
3 Hjarterot
4 Huldra
5 Ravnene
6 To systre
7 Svarte auge
8 St. Hallvard
9 Avmakts tid
10 Kappe kvit
11 Halling
12 Gudmund og Signelita

Utgivelsesdata

MTG MTG20197 CD Norge 2013