Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Lagnadsoger (2013)

Album av Bergtatt
Utgitt 4. oktober 2013

Spor

Utgivelsesdata

MTG MTG20197 CD Norge 2013