Revisjonshistorikk

Gjør endringer

La Oss Alle Gå til Stallen (2000)

La Oss Alle Gå til Stallen - Karmelittnonnene Synger Julesanger

La Oss Alle Gå til Stallen - Karmelittnonnene Synger Julesanger

Spor

Utgivelsesdata

Ukjent Karmel 2000 CD 2000