Revisjonshistorikk

Gjør endringer

La meg være ung - Komplett 1960-1965 (1993)

Samlealbum av Wenche Myhre

Spor

Utgivelsesdata

Triola TNCD 2005 CD Norge 1993