Revisjonshistorikk

Gjør endringer

La meg være ung (2017)

Singel av Wenche Myhre
Utgitt 15. februar 2017

Spor

1 La meg være ung
2 Kan jeg tro ditt løfte

Utgivelsesdata

Cameloso as TN373 Vinyl Norge 2017