Revisjonshistorikk

Gjør endringer

La Meg Ha Mine Drømmer I Fred (1976)

Album av Carl Hjalmby

Credits: Bass – Bjørn Jacobsen ; Drum – Jon Christensen ; Guitar – Jan Erik Kongshaug, Nipe Nyrén, Øystein Sunde ; Piano – Henryk Lysak* ; Producer – Arve Sigvaldsen

Credits: Bass – Bjørn Jacobsen ; Drum – Jon Christensen ; Guitar – Jan Erik Kongshaug, Nipe Nyrén, Øystein Sunde ; Piano – Henryk Lysak* ; Producer – Arve Sigvaldsen

Spor

Utgivelsesdata

Talent TLS 3011 Vinyl 1976