Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Kva hjelp det å syngje (1974)

Album av Stiftelsen
Utgitt september 1974

Steinar Ofsdal spilte cello. Kari Bremnes var ikke med på denne plata.

Steinar Ofsdal spilte cello. Kari Bremnes var ikke med på denne plata.

Spor

1 Fredmans epistel. Nr. 2. Till Fader Berg... 03:02
2 Lange dager 01:15
3 Rolandskvadet (Roland og Magnus Kongen) 02:39
4 Slipsteinsvæilsen 03:15
5 Gjenta (visste ho var ven) 00:48
6 Gjenta gjekk seg opp på ei hø 01:52
7 Ei naki grein 02:41
8 Gjendines bådnlåt 03:20
9 Den skyldige 02:15
10 Fredmans epistel nr. 9. Till gumman på Thermopolium och hennes jungfrur 02:50
11 Stolt Signill 03:16
12 Pær' foill (fra Dubliners) 02:49
13 På Karlsøy i Troms 02:16
14 Ridum ridum (Tilrettelagt på gammelnorsk) 02:04
15 Ordet 02:25
16 Theodora 01:12

Utgivelsesdata

Polydor 2920 124 Vinyl Norge 1974
Polydor 3154 067 Kassett Norge 1974