Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Klar til avgang i spor 2 (1977)

Album av Klabb Og Babb

Spor

Utgivelsesdata

Flower ABM 459 Vinyl 1977