Oversikten viser revisjonshistorikk for Kjærlighetsvise til D/S Turisten og andre viser av Oddvar Rakeng

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
biografi 26.03.2014 19:51 karjo
26.03.2014 19:50 karjo
tittel 26.03.2014 19:48 karjo