Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Kirsten Flagstad: Ein Liederabend (1980)

Spor

1 Der Engel (Wesendonck-Lieder; 1) 03:18
2 Stehe still! (Wesendonck-Lieder; 2) 03:51
3 Im Treibhaus (Wesendock-Lieder; 3) 06:37
4 Schmerzen (Wesendonck-Lieder; 4) 02:31
5 Träume (Wesendonck-Lieder; 5) 05:32
6 An die Hoffnung, op. 94 08:22
7 Im Abendrot (nr. 4) 08:37
8 Eg vil deg 'kje elske (nr. 7) 01:45
9 Eg tykkjer det er reint langsamt (nr. 13) 01:25
10 Eg tarv ikkje ljose aa kveikje (nr. 14) 01:19

Utgivelsesdata

Ukjent Acanta 43 189 CD 1980