Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Kari & Ivar Medaas gull (1992)

Spor

1 Dar kjem dampen 04:28
2 Det sa presten ikkje noko om 03:24
3 Balladen om den siste sigarett 02:20
4 Alexanders snøggtime band 02:40
5 Draumen om fred 03:03
6 80 år 02:34
7 Gje meg jorda 02:56
8 Sildefiske på Doggerbank 03:15
9 Jonsokkveld 03:09
10 Når eg er 67 02:12
11 Ver du glad i den nasen du har 01:57
12 Tømmerhoggaren 03:19
13 Takk og pris 02:19
14 Eg hadde eingong en båt 03:34
15 Hestehandlarar 02:02

Utgivelsesdata

GP Gpcd 0192 CD 1992