Gjør endringer

Juniorsolistene (2004)

Spor

1 Strengeleik 03:33
2 Elegi for fløyte og strykeork 05:35
3 Concertino di Rosso Tinto 13:47
4 Pizz.a Pepperoni 01:46
5 Concertino for klarinett og strykeork 12:36
6 Chili String 06:23

Utgivelsesdata

SONOR Soncd 9006 CD 2004