Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jule... (1973)

Spor

Utgivelsesdata

RCA YNJL 1-804 LP 1973