Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jeg vil ønske deg lykke på ferden - Om jeg kunne skrive en vise (1972)

Singel av Gluntan

Spor

1 Jeg vil ønske deg lykke på ferden 02:43
2 Om jeg kunne skrive en vise 03:13

Utgivelsesdata

Odeon ND 7505 SG 1972