Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Jeg vet min gjenløser lever (1996)

Album av Odd Dubland

Spor

1 Gud spør ikkje etter dei beste 03:31
2 Jesus så alltid på synderen først 04:18
3 Å kaste din omsorg på Jesus 04:28
4 Det skal bli strømmer av nåde (nor t) 03:16
5 At du har meg elsket det vet jeg så nøye 04:00
6 Om hele jorden her jeg kunne eie 04:02
7 Jesus det eneste 04:05
8 Det ventar meg ein kvilestad 02:21
9 Min Jesus la mitt hjerte få (nor t) 02:39
10 På ditt kors mitt håp jeg grunner 02:12
11 Sei meg korleis kan du tru på ein gud? 04:44
12 Han ger mera nåd (sve t) 03:50
13 Hadde du vore her meister 02:39
14 Jeg skulle ei sørge 03:14

Utgivelsesdata

Lynor CD 9613 CD 1996