Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jeg tror folk er blitt spenna gærne (1980)

Album av Diverse artister

Spor

Utgivelsesdata

Nor-Disc NORLP 407 LP 1980