Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jeg sender mine tanker / Fiskerpikens sang (1957)

Singel av Nora Brockstedt

Utgivelsesdata

RCA NA 1085 Vinyl Norge 1957